Начини на плаќање

Ekos.mk ви овозможува да го платите одбраниот производ со:

• во готово (при испораката на нарачката на адресата за испорака)
• вирманско плаќање со општа уплатница или со Интернет банкарство

Плаќање при испорака на нарачката:
Оваа опција Ви овозможува да нарачате производ и при самата испорака на дадената адреса да го извршите плаќањето. Плаќањето при испорака на соодветната адреса се извршува исклучиво во готово. Во случај да примачот не е во состојба да ја прими пратката на наведената адресата, курирот е должен да остави известување за пратката. 

Вирманско плаќање со општа уплатница или со интернет банкарство:
Кога вашиот избор на плаќање е преку интернет банкарство, на вашата еmail адреса ќе добиете фактура со сите потребни информации за плаќањето, вклучувајќи го и бројот на сметката на која што треба да се уплати сумата од нарачката.

Плаќањето можете да го извршите и со уплата преку Интернет банкарството доделено од Вашата банка или на редовниот начинот со општа уплатница во најблиската банка или пошта.
По приемот на уплатата, ние ќе Ви ги доставиме нарачаните производи на наведената адресата за испорака.

За платените нарачки Ви нудиме и опција за лично подигнување во нашиот дистрибутивен магацин во Тетово:

Адреса: Браќа Миладинови бр.1  Тетово
Работно време:
Понеделник до Сабота: 08.00 до 16.00 часот. (Лично превземање до 15.30 часот)