Политика на приватност

Оваа изјава на приватност се однесува на приватност на податоците кои што се наоѓаат на Интернет страницата www.Ekos.mk и кои што се собрани при користење на таа страница и зачувани во базата на податоци na Ekos.mk

Ekos.mk како давател на Интернет страницата www.Ekos.mk се придржува до законските прописи со цел да се заштити приватноста на корисниците..

Се советуваат крајните корисници да прочитаат се што е наведено на оваа страница за полесно да разберат кои информации ги собира Ekos.mk и како истите можат да се користат.

Крајните корисници кои што имаат било какви прашања во врска со приватноста на податоците можат да испратат e-mail на следната адреса: [email protected] Крајните корисници се советуваат внимателно да ја прочитаат оваа изјава за приватност. Со пристапување и користење на нашата интернет сраница, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и ги прифатил сите наведени услови за приватност на податоците и начинот на примена од страна на Ekos.mk

Доколку крајниот корисник не се сложува со оваа Изјава на приватност, го упатуваме крајниот корисник да ја напушти, односно да не пристапува и да не ја користи Интернет страницата Ekos.mk

Ekos.mk може да ја промени оваа изјава на приватност во било кое време со објавување на изменетиот текст на изјавата на приватност на податоците во делот “Изјава на приватност„ на Интернет страницата. Измената на изјавата на приватност стапува на сила веднаш по објавата на Интернет страницата Ekos.mk

Секој Краен корисник самиот е одговорен и должен периодично да ја посетува оваа страница и да ги согледа промените во Изјавата на приватност. Продолжување на користењето на оваа Интернет страница од страна на Крајниот корисник по стапување на сила на измените, подразбира дека Крајниот корисник ги потврдува и ги прифаќа сите услови на изменетата Изјава на приватност.

Ekos.mk собира информации кои што го идентификуваат специфичниот Краен корисник. Кога крајниот корисник ќе се вклучи во одредени активности на Ekos.mk, како што се создавање на корисничко име, правење на нарачка за производ или услуга, пополнување на анкети, објавување на коментари, испраќање на повратни информации, Ekos.mk може да побара од Крајниот корисник одредени информации како што се име и презиме, адреса (вклучувајќи и поштенски број), e-mail адреса, телефонски број и датум на раѓање, информации за бројот на кредитната картичка, рокот на истекување, код за авторизација и други поврзани информации. Ekos.mk или нивниот давател на услуги за дитрубуција на производите, исто така може да побара од Крајниот корисник увид во неговата лична карта, односно да побара согласност за скенирање на личната карта во моментот на испорака на пакетите при превземање на робата лично од страна на Крајниот корисник со цел да се евидентира кој го превзема пакетот т.е приложување на тој документ за Евиденција на купувачот на каталошkата продажба.

Вклучување во идентификациски активности и давање на лични податоци е одлука на крајниот корисник. Ако Крајниот корисник не ги даде тие задолжителни информации за одредената активност која што ги бара, нема да му биде допуштено вклучување во таква активност.

Ekos.mk нема да ги споделува личните податоци на Крајниот корисник со надовершни страни освен во случаи наведени во следната точка и во ситуација кога тоа го бараат законските прописи.

Ekos.mk ќе ги користи личните податоци за испраќање и диструбиција на административни и промотивни e-mail пораки, анализа на податоците, обработка на плаќањата со кредитни картички. Ekos.mk може да ги сподели личните податоци на Крајниот корисник со давателот на услугата за дистрибуција на производите за исполнување на нарачките, испорака на пакетите, испраќање на пораки и e-mail пораки.

Крајниот корисник има можност да пристапи и да ги промени личните податоци кои што ги нуди Ekos.mk. Крајниот корисник може да промени било кој од своите лични податоци со испраќање на e-mail порака на [email protected]. Во таа e-mail порака Крајниот корисник треба да го наведе своето име и презиме, адреса и e-mail адреса т.е информациите кои што сака да ги надополни

Како услов за купување на производите на Ekos.mk, Ekos.mk бара дозвола од Крајниот корисник за испраќање на Административни и Промотивни e-mail пораки. Доколку Крајниот корисник не сака да добива e-mail пораки во било кое време по регистрацијата може да ја одбере опцијата за откажување на добивање на e-mail пораки со испраќање на e-mail порака на или со одбирање на опцијата откажување од newsletter која што се наоѓа на секоја newsletter порака.

Ekos.mk сериозно ги зема во предвид заштитата на податоците и превземени се различни мерки на претпазливост за да се заштитат личните податоци. Нажалост, ниту еден пренос на податоците преку Интернет или било која бежична мрежа не може да биде 100% сигурен. Како последица од тоа, иако Екос Дооел спроведува комерцијално разумни мерки за заштита на податоците не може да гарантира за заштита на било која информација пренесена на, или од Ekos.mk т.е не е одговорен за активностите на било која трета страна која ќе ги прими тие информации.

Малолетните лица помлади од 14 години не смеат да ја користат Интернет страницата Ekos.mk. Ekos.mk не прибира или задржува информации од било кој што е помлад од 14 години затоа ниту еден дел од оваа Интернет страница не е дизајниран на начин да привлече лице кое што е помладо од 14 години.