Услови за Користење

Компанијата Екос Дооел врши продажба на производи и услуги

Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на веб-сајтот Ekos.mk Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со Општи услови за користење и се согласувате да се користи веб-сајтот Ekos.mk во согласност со нив. Правото користење на веб-сајтот е лично право на корисникот, и не може во никој случај да се пренесе на други физички или правни лица или било кој корисник овластен да потпишува други поединци или правни лица. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, производите или за настани кои се надвор од контролата на ekos.mk и се согласува дека компанијата ekos.mk не одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на преку интернет.

Компанија Екос го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент на бизнисот, без ограничување вклучувајќи и пристап или употреба на овој сајт. Со користење на веб-страната крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со Општите услови и употреба. Компанија Екос Дооел на крајниот корисник му препорачува: Доколку услови за користење не се согласуваат, или лицето е помладо од 14 години, истото ќе го замолиме да се воздржи од употреба на овој веб-сајт.

Компанија Екос Дооел го задржува правото во секое време, и без претходна најава, ако смета дека е потребно, да откажете или модифицира било кој од наведените општи бизнис услови и употреба и / или Договор за доверливост. Поради тоа, се препорачува на крајните корисници од време на време повторно да ги прочитаат информациските содржани во општите услови и употреба и Полиса за Приватност на податоци, за да бидете навремено информирани за ваквите промени. Континуирана употреба на веб-страница се смета дека крајниот корисник се согласува со новите изменети Општи услови за употреба и Договор за доверливост.

Овој сајт е во приватна сопственост. Сета меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку веб-сајтот треба да биде во согласност со Општите услови за употреба. Крајните корисници не треба да ја користат оваа веб-страница за да објавуваат или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на кој било начин ги кршат правата на другите, било каков материјал кој по својата природа е незаконски, со навредливи, клеветнички, пораки или ја крши приватноста, што е вулгарен, неприлична, или на друг начин непристоен во комуникацијата, која ги охрабрува нелегалните активности или на друг начин ги кршат кој било пропис, и дека без изречена писмена согласност од Ekos.mk , нема да содржи реклама или која било понуда чии производи и услуги не се во сопственост на Ekos.mk Крајниот корисник не треба да го користи овој сајт за рекламирање или да изврши кој било комерцијален, религиозно, политичко или не-комерцијален публицитет. Сите материјали содржани на веб-сајтот Ekos.mk се ексклузивно право на компанијата Екос Дооел или се користат со писмена дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки и / или дизајн. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување, Длабоко поврзување, или на било кој друг начин на модифицирање на овој веб-сајт без изречна писмена согласност на Ekos.mk е СТРОГО ЗАБРАНЕТО!

Прекршување на општите услови и употреба можат да доведат до покренување на граѓанска постапка и / или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуалната сопственост. Крајниот корисник може да ги превзема, печати и чува авторските права и материјали само за нивна сопствена употреба. Не е дозволено копирање, редистрибуција, реемитување, објавување или комерцијална експлоатација на превземениот материјал без предходна писмена согласност од Ekos.mk и носителот на авторските права. Крајниот корисник не смее на овој веб-сајт да ја поставува, објавуваат или на друг начин ги стави на располагање било какови материјали кој се предмет на авторски права, заштитен знак или други права на интелектуална сопственост, без директна согласност на носителот на тие права.

Компанија ekos.mk не е обврзана да го извести крајниот корисник, или да му помогне да се утврди дали материјалот е предмет на авторски права. Крајниот корисник е исклучиво одговорен за било каква штета што може да резултира од прекршување на авторски права, заштитен знак и друга злоупотреба на правата на интелектуалната сопственост, или било кои прашања кои произлегуваат во врска со објавувањето на таквиот материјал.

Крајниот корисник изречно се согласува дека со користењето на веб-страната на Ekos.mk исклучиво е одговорен на крајниот корисник така што компанијата Екос Дооел не гарантира (I) за последиците кои можат да резултираат од употребата на оваа веб страна, или (II) НА ТОЧНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА НЕКОИ ИНФОРМАЦИИ, услуги или стоки направени преку оваа интернет страница. Одговорност на крајниот корисник се однесува на сите штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, исклучок, прекин, бришење, дефект, доцнење во операција или пренос, компјутерски вирус, комуникациска пауза, кражба или уништување или неовластен пристап, измена или злоупотреба, раскинување на договорот, несоодветно однесување, небрежност или било која друга акција. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека компанијата Екос Дооел не се одговорни за било какви навредливи, несоодветни или незаконско однесување на крајниот корисник или од трети страни и дека ризикот од штетата што може да се случи како резултат на она што се наоѓа на крајниот корисник.

Во никој случај компанијата Екос Дооел нема да биде одговорна за било каква штета што може да резултира од употреба, или за неможноста да го користите оваа веб-страница. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека условите на ова поглавје се применуваат на целата содржина на веб-страница. Во прилог на горенаведените барања, компанијата Екос Дооел нема да биде одговорна, без оглед на причината или траење, за грешки, неточности, или други дефекти, несоодветност или неизвесност, на информациите содржани на овој сајт, како и за било какво одложување или прекин во преносот на информации до крајниот корисник за какви било штета или загуби кои произлегуваат од тоа.

Никој од горенаведените партии ќе биде одговорен за какви било штета или загуби од трети страни, вклучувајќи губење на профит. Компанија Екос Дооел не е одговорна за било каква содржина која како корисник, претплатникот или неовластено корисникот може да ги постави на веб страната. Компанија Екос Дооел го задржува правото да модифицира, адаптира, промена, врши бришење или отстранување на било која содржина што се смета дека е несоодветна.

Крајниот корисник признава дека сите дискусии, коментари, приватни пораки, јавни а не од приватен карактер, а со тоа и вработените во компанијата Екос Дооел може да ја следи комуникацијата на крајните корисници без нивно знаење или експлицитна дозвола. Крајниот корисник се согласува да ја обештети, а нема да ја смета одговорна компанија Екос Дооел против сите барања за надомест на штета и трошоци, вклучувајќи правни трошоци, кои можат да произлезат од користењето на веб-страната на крајниот корисник. Компанија ekos.mk може да го прекине деловниот однос со било која од нашите крајни корисници во секое време,доколку истото не се придржуава соодветно спрема општите услови за користење.

Компанијата Екос Дооел го задржува правото да ги прекине веднаш било кои лозинки или сметки на Корисникот во случај на несовесно однесување од страна на крајниот корисник.

Компанијата Екос Дооел не е одговорна за точноста или веродостојноста на секое мислење, совет или изјава која е објавена на веб-сајтот Ekos.mk, од никој кој што не е овластено лице на компанијата Екос Дооел ,и под никакви околности компанијата Екос Дооел нема да биде одговорна за било каква загуба или штета кои произлегуваат од она што на крајниот корисник се потпира на информациите добиени преку веб-сајтот Ekos.mk На крајниот корисник подлежи одговорноста да се оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини достапни преку веб-сајтот Ekos.mk.

Седиштето на компанијата Екос Дооел е во Тетово, Р.Македонија. Правни спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на вебсајтот (освен ако со посебен договор не е поинаку наведено) под јурисдикција на судот во Тетово.