Роковник де лукс со прстени

QUICK OVERVIEW

• Формат: А5
• Боја: црна

Каталошки број: 451192

Паковање: 1

Производ од: