Адаптер 3/1

QUICK OVERVIEW

• Волтажа 250V
• Со заштита за деца

Каталошки број: 407442

Паковање: 1

Производ од: