Рапитограф Финелинер

QUICK OVERVIEW

• За фина работа
• Пишување, цртање, скицирање
• Дебелина: 0.4 мм
• Хексагонален дизајн
• Метален врв
• Боја: 10 различни бои

Каталошки број: 404893

Паковање: 10

Производ од: