Креда во боја XL

QUICK OVERVIEW

• Димензии: 9.7 х 2.2см
• Боја: 7 различни бои

Каталошки број: 407296

Паковање: 20

Производ од: