Самолеплив нотес 75 х 75 1/400 неон

QUICK OVERVIEW

• Универзални блокови
• Идеални за оставање пораки и потсетници
• Број на листови: 400
• Големина: 75 х 75мм

Каталошки број: G3343

Паковање: 1

120.00 ден

Производ од: