Рибон за принтер ЛК 350

Каталошки број: 404553

Паковање: 1

Производ од: